Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obecná ustanovení

 • Objednáním zboží akceptuje zákazník obchodní podmínky pro dodávku zboží stanovené prodávajícím. Obchodní podmínky stanovené prodávajícím jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného.
 • Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 • Veškeré objednávky podané prostřednictvím tohoto internetového obchodu jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a souhlasí s nimi.

 • Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího s výhradou zaplacení celé kupní ceny, jeho převzetím.

 • Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

 • Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

 • Kupující, pokud není podnikatelem, kdy se právní vztah řídí ustanovením Obchodního zákoníku č.513/1991 Sb., má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží za podmínek ust. § 53 odst.7 Obč. zákoníku č. 40/1964 Sb.
 • Pokud se kupující rozhodne pro odstoupení v této lhůtě, je povinen kontaktovat prodávajícího písemně s uvedením čísla objednávky, variabilního symbolu a datumu nákupu. Nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu, kupující zašle zpět prodávajícímu v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží v řádném stavu, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Kupující je povinen uhradit veškeré expediční náklady.
 • Zboží nelze poslat na dobírku! Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužuje tím dobu vyřízení.

Platba zboží

Zboží je možno zaplatit těmito způsoby:

 • Platbou v hotovosti při dodání zboží dobírkou
 • Platbou v hotovosti při osobním odběru v provozovně prodávajícího
 • Platební kartou při osobním odběru v provozovně prodávajícího
 • Platbou předem bankovním převodem (zboží bude odesláno zákazníkovi nebo vydáno na prodejně po obdržení platby na účet prodávajícího)

K ceně zboží bude připočítána cena dopravy.

Doprava

 • 131,- Kč (Obchodní balík, včetně dobírky) ČR
 • 99,- Kč (Obchodní balík, platba předem bank. převodem) ČR

Dodací lhůta

 • Dodací lhůta je závislá na výběru zboží a způsobu úhrady. U zboží, které je skladem a bude zasláno dobírkou je zakázka vyřízena do 2 pracovních dnů. U zboží, které je skladem a bude placené bankovním převodem bude zakázka vyřízena do 2 pracovních dnů od připsání platby na účet prodávajícího.
 • Pokud není zboží skladem nebo je na objednávku, bude zákazník obratem informován o možném termínu dodání.

Záruční podmínky

 • Firma Vladimír Jašíček ELEKTRO-MECHANIKA poskytuje záruku na zboží v rozsahu obecně platných předpisů a to po dobu uvedenou v záručním listu. Není-li k výrobku dodáván záruční list, platí zákonem stanovená záruční lhůta. Standardní zákonná záruční lhůta je 24 měsíců, u některých produktů může být delší pokud ji nabízí výrobce. Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu.
 • Kupující je povinen dodané zboží ihned při přebírání zboží zkontrolovat a o případných vadách ihned sepsat záznam o početní neshodě či poškození přebírané věci. Podmínkou uznání reklamace a zahájení reklamačního řízení je, aby byla uplatněna bez zbytečného odkladu a v záruční době s platným daňovým dokladem a záručním listem (pokud byl výrobcem vystaven záruční list). Zboží musí být navráceno v původním nepoškozeném a kompletním obalu s kompletním příslušenstvím.
 • Stane-li se, že zboží při odeslání zpět k prodejci (ať z důvodů reklamace či výměny atd…) nebude řádně zabaleno a tím při přepravě poškozeno – znehodnoceno, hradí kupující vzniklou škodu v plné výši.
 • Zboží, u kterého je výrobcem vyžadována odborná instalace proškolenou osobou nebo firmou (např.elektromotory, průmyslová čerpadla apod.), je kupující povinen tuto odbornou instalaci zajistit. V případě, že tak neučiní, nebude reklamace uznána.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

 • poškozením zboží způsobené přepravou (tyto škody je nutné řešit s dopravcem při převzetí)
 • porušením ochranných pečetí nebo nálepek pokud na zboží jsou
 • neodbornou instalací, zacházením či obsluhou nebo použitím, které je v rozporu s uživatelskou příručkou či návodem
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám použití uvedených v dokumentaci, příručce či návodu
 • poškozením zboží živly
 • poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním, které je v rozporu s návodem v uživatelské příručce
 • poškozením zboží zapojením do sítě neodpovídající příslušné normě ČSN

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek i platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu Internetového obchodu ve znění platném v den odeslání objednávky. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

Ochrana osobních údajů

Prodávající se zavazuje, že osobní data klienta neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Data budou dle zákona přísně zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Zpracování a nakládání s osobními daty probíhá v souladu se zákonem 101/2000 Sb. na ochranu osobních dat.

Osobní data kupujícího jsou využity výhradně za účelem realizace objednaných služeb (např. dodání výrobků) a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu nebo identifikaci platby, učiněnou bankovním převodem.

V případě objednávky a uvedení veškerých potřebných dat k účelu realizace prodeje zboží, dává kupující souhlas k tomu, aby prodávající mohl osobní data dle zákona zpracovávat a používat ke komunikaci s ním (s klientem).

Tento souhlas má možnost kupující kdykoliv písemně ukončit, přičemž se prodávající zavazuje, že veškeré osobní data daného kupujícího vymaže.

Reklamace

Před převzetím zásilky od kurýra musí příjemce zkontrolovat, jestli zásilka nemá poškozený obal nebo jiné zjevné poškození.

V případě zjevného poškození sepíše příjemce s kurýrem Zápis o škodě.

Pokud adresát po převzetí zásilky dodatečně zjistí, že obsah je poškozen, případně že došlo k úbytku obsahu zásilky je nutné vyplnit Zápis o škodě na www.dpd.cz/reklamace nejpozději do 2 pracovních dnů od převzetí zásilky.

Pokud se vyskytne u zboží vada v záruční době, může se klient vždy obrátit přímo na prodávajícího, kde bude klientovi s největší péčí doporučeno jak postupovat dál.

Ve většině případů stačí kontaktovat nejbližší autorizovaný servis, který reklamaci vyřídí bezplatnou opravou nebo výměnu tovaru.

U renomovaných značek je tato skutečnost uvedena na záručním listě, kde je uvedeno, že „kupující“ - spotřebitel má možnost uplatnit reklamaci v autorizovaném servisu v místě bližším, než-li je prodejce (snižuje se tím čas vyřízení a i vynaložené finanční prostředky na přepravu zboží a možnosti jeho poškození).

Výhoda tedy spočívá v rychlosti opravy, kdy servis může opravit výrobek v kratší době a tím se nemusí čekat na vyřízení reklamace od prodávajícího, která trvá kvůli následné přepravě delší dobu.

Pokud i přes výše uvedené bude kupující požadovat zaslání zboží prodávajícímu, měl by o tomto záměru prodávajícího předem telefonicky nebo písemně e-mailem kontaktovat.

Kontakty:
Tel: +420 739 052 197
e-mail: info@elektrojasicek.cz

Výrobek by měl být dokonale zabalen - nejlépe v původním originálním obalu se záručním listem, veškerou dokumentací, příslušenstvím, dokladem o koupi (postačí kopie) a s přesným popisem závady.

Zboží zasílané k reklamaci, výměně atd., nelze zasílat na dobírku, nebude převzato!